Atatürk’ü ve Atatürk’ün bilimsel yöntemlerini konu alan çok eşsiz bir eser Celal Şengör Dahi Diktatör eseri. Atatürk’ ün ölüm yıl dönümünde piyasaya çıkan bu eser bilimsel çalışmalara, oldukça ışık tutucu bir eser. Kitabın ilk kısmı neredeyse üniversitede ders anlatılır gibi tezlerden oluşmuş, bilimin ve bilimsel düşüncenin bir den çok tanımı yapılmıştır. Aynı zamanda bilimsel yöntemler tarihsel örneklerle birlikte Atatürk’ün yöntemi ile karşılaştırılarak anlatılmıştır.

Atatürk’ün yaptığı devrimler, bunları gerçekleştirme sebepleri ve kafasındaki Türkiye algısı kitabın ikinci kısmında ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Aynı zamanda yazar olaylara realist yaklaşmış Atatürk’ün her yaptığını övmek yerine onun da insan olduğunu hata yapabileceğini aynı zamanda Atatürk’ün kendi hatalarını görüp anında düzelten ileri görüşlü bir lider olduğunun da altını çizmiştir. Celal Şengör bu eserde kendi hatıralarından ve tecrübelerinden de yola çıkarak Avrupalıların Atatürk’e karşı bakış açılarına da yer vermiştir. Sizler de hem Atatürk’ü farklı bir bakış açısıyla bakmak hem de yazarımızın üslubunu öğrenmek istiyorsanız bu eseri okumanızda fayda.